Camera

Đầu ghi Lilin 16 kênh PoE NVR
Đầu ghi Lilin 16 kênh NVR
Đầu ghi Lilin 8 kênh PoE NVR
Đầu ghi Lilin 4 kênh PoE NVR
Camera Lilin Thân ER-202
Camera Lilin Dome ED-122X
Camera Lilin Dome ED-102
Ổ cứng  Toshiba 1 TB
Camera quan sát CS-4120A
Đầu ghi hình DS-7104HQHI-K1
Camera CsTech CSAHD 13E-X20
Camera CsTech CSIP130-WT60
Camera quan sát CSAHD 20E-B20