Hệ thống camera giám sát

Panasonics  K-EF134L02AE
Panasonics K-EW114L03AE
Panasonics K-EF234L01E
Panasonics K-EW214L01E
Panasonics K-EF234L03E
Panasonics K-NL304K/G

Panasonics K-NL304K/G

13,548,000₫

Panasonics K-NL308K/G

Panasonics K-NL308K/G

15,948,000₫

Panasonics K-NL316K/G

Panasonics K-NL316K/G

19,884,000₫

ĐẦU GHI  CsTech B09
Đầu ghi Vantech 450 CVI
Panasonics K-EF134L03AE
Panasonics K-EF134L06AE
Panasonics K-EW114L06AE
Vantech VP-101CVI

Vantech VP-101CVI

810,000₫

Vantech 205 CVI

Vantech 205 CVI

990,000₫