Linh kiện phụ trợ Cổng từ

Bàn Khử Từ RF

Bàn Khử Từ RF

2,000,000₫

Bộ gỡ RF (Loại Nhỏ)

Bộ gỡ RF (Loại Nhỏ)

250,000₫

200,000₫

20%
Sale
Bộ gỡ RF (Loại To)

Bộ gỡ RF (Loại To)

400,000₫

350,000₫

13%
Sale
Bộ khử tem mềm AM

Bộ khử tem mềm AM

6,000,000₫

5,500,000₫

8%
Sale
Đinh ghim loại trơn 16mm
Đinh ghim tem từ

Đinh ghim tem từ

390,000₫

300,000₫

23%
Sale
Tem từ cứng RF (Loại Nhỏ)
Tem từ mềm AM

Tem từ mềm AM

1,150₫

990₫

14%
Sale
Tem từ mềm RF (3x3cm)

Tem từ mềm RF (3x3cm)

350,000₫

300,000₫

14%
Sale
Tem từ Mềm RF (4x4cm / 3x4cm)

Tem từ Mềm RF (4x4cm / 3x4cm)

250,000₫

200,000₫

20%
Sale
Tem từ RF (Loại To)