Máy in mã vạch

Máy in mã vạch BTP-3310e
Máy in mã vạch Cstech 3120