Thiết bị an ninh

Bộ thu phát không dây cho camera IP - Khoảng cách 1km
Bộ tuần tra GUARD TOUR