Thiết bị quản lý mã số - mã vạch

Máy in Bill/Hóa đơn K80
Máy đọc mã vạch đa tia YJ5900

Máy đọc mã vạch đa tia YJ5900

2,900,000₫

2,150,000₫

26%
Sale
Phần mềm quản lý bán hàng CS H3.0

Phần mềm quản lý bán hàng CS H3.0

5,500,000₫

3,900,000₫

29%
Sale
Máy in mã vạch BTP-3310e
Máy in mã vạch Cstech 3120
Máy in hóa đơn Cstech Prp 080

Máy in hóa đơn Cstech Prp 080

2,200,000₫

1,900,000₫

14%
Sale
Máy in hóa đơn Cstech Prp-058

Máy in hóa đơn Cstech Prp-058

1,100,000₫

580,000₫

47%
Sale
Máy in order Cstech CS-S316 Lan